Ersilah Ruhsat Danışmanlık Hizmetleri

Silah taşıma ruhsatı başta olmak üzere silah bulundurma ruhsatı, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve av bayisi kurulumu konusunda danışmanlık hizmet veriyoruz. Aynı zamanda av bayisi olarak hizmet vermekte ve avcılık sektörüne ürün tedarik etmekteyiz. Temel atış eğitimleri ve taktik atış eğitimleri vermekteyiz.

Vefat Eden Kişiden Silah Devir İşlemleri

6136 Sayılı Kanun uygulamasını gösteren 91/1779 Sayılı Yönetmelikin Madde 18 (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) "Vefat eden kişilere ait ruhsatlı silahın, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır. Bu süre içinde mirasçıları adına ruhsata bağlanamamış veya üçüncü bir kişiye devredilememiş silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir." hükmü mevcuttur.

Bu hükme göre vefat eden kişinin silahını mirasçılar arasında anlaşarak bir kişinin alması zorunludur. Eğer bu istenmez ise başka bir kişiye devir edilebilir veya devlete hibe edilebilir. Örneğin taşıma ruhsatı olan kişi vefat ederse devir alacak kişiye bulundurma ruhsatı olacak geçer.

DİĞER BLOGLAR

WHATSAPP ARA