Ersilah Ruhsat Danışmanlık Hizmetleri

Silah taşıma ruhsatı başta olmak üzere silah bulundurma ruhsatı, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve av bayisi kurulumu konusunda danışmanlık hizmet veriyoruz. Aynı zamanda av bayisi olarak hizmet vermekte ve avcılık sektörüne ürün tedarik etmekteyiz. Temel atış eğitimleri ve taktik atış eğitimleri vermekteyiz.

Zabıtlara silah taşıma ruhsatı alabilir mi?

Zabıta olarak görev yapan kişi statüsü taşeron veya kamu görevlisi yani 657'ye tabi olabilir. Merkezde veya taşrada görev almış veya halen zabıta olarak hizmet veriyor olabilir. Her iki durumda da 6136 sayılı kanun kapsamındaki silah taşıma ruhsatı alma hakkında sahip olan mesleklek mensupları grubunda şu an için yer almamaktadır.

Cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede 11 Eylül 2021 de yayınlanan kararname ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer
Aletler Hakkında Yönetmelik esasları genişletilmiş ve yeni meslek grupları silah taşıma ruhsatı alma hakkında sahip olmuştu. Yeni gruplar arasında en dikkat çeken infaz koruma memurları ve üst kademesiydi.

Yine genişletilen yönetmelikte Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara, Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara da silah taşıma ruhsatı hakları verilmişti.

Ancak zabıtalar genişletilen yönetmelikte şu an için yer bulamamıştır.  Yani zabıta memuru olarak görev yapan kişiler silah taşıma ruhsatı hakkı edinememiştir. Ancak silah bulundurma ruhsatı hakları devam etmektedir.

DİĞER BLOGLAR

WHATSAPP ARA